یافتن محصولها و سرویس ها

هاست 500 مگابایت
فضا : 500 مگابایت بر روی هارد ssd
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
location: آلمان
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
25,000 تومان سالانه
هاست 1 گیگابایت (تخفیف ویژه ) فقط تا 15 بهمن
فضا : 1 گیگابایت بر روی هارد ssd
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
location: آلمان
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
19,000 تومان سالانه
هاست 2 گیگابایت
فضا : 2 گیگابایت بر روی هارد ssd
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
location: آلمان
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
12,000 تومان ماهانه
80,000 تومان سالانه
هاست 3 گیگابایت
فضا : 3 گیگابایت بر روی هارد ssd
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
location: آلمان
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
130,000 تومان سالانه
هاست 5 گیگابایت
فضا : 5 گیگابایت بر روی هارد ssd
location : آلمان
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
218,000 تومان سالانه
1,218,000 تومان دوساله
هاست 10 گیگابایت
فضا : 10 گیگابایت بر روی هارد ssd
location : آلمان
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
400,000 تومان سالانه
1,400,000 تومان دوساله
هاست 15 گیگابایت
فضا : 15 گیگابایت بر روی هارد ssd
location : آلمان
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
600,000 تومان سالانه
1,600,000 تومان دوساله
هاست 20 گیگابایت (پیشنهاد ویژه و محدود هاستک)
فضا : 20 گیگابایت بر روی هارد ssd
location : آلمان
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
سی پنل : آخرین نسخه
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود - ادون دومین انتخابی نصب و تحویل : آنی!
امکان ریدایرکت : بله
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس : بله
سیستم عامل : کلود لینوکس(ابری) ضد اسپم : بله
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner : بله
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تحویل فوری و آنلاین : بله
800,000 تومان سالانه