سرور مجازی IBM آمریکا

سرور 2 گیگ IBM آمریکا

رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 20 گیگابایت SSD
پردازنده » 2 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • Usa دیتا سنتر » آی بی ام
سرور 3 گیگ IBM آمریکا

رم » 3096 مگابایت
هارد دیسک » 25 گیگابایت SSD
پردازنده » 2 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • Usa دیتا سنتر » آی بی ام
سرور 4 گیگ IBM آمریکا

رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 40 گیگابایت SSD
پردازنده » 3 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • Usa دیتا سنتر » آی بی ام
سرور 6 گیگ IBM آمریکا

رم » 6144 مگابایت
هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD
پردازنده » 4 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • Usa دیتا سنتر » آی بی ام
سرور 8 گیگ IBM آمریکا

رم » 8092 مگابایت
هارد دیسک » 60 گیگابایت SSD
پردازنده » 6 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • Usa دیتا سنتر » آی بی ام