سرور مجازی آلمان (Nvme)

سرور 1 گیگ Nvme آلمان

رم » 1024 مگابایت
هارد دیسک » 30 گیگابایت nvme
پردازنده » 2 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 2 گیگ nvme آلمان

رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 40 گیگابایت Nvme
پردازنده » 3 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 3 گیگ Nvme آلمان

رم » 3072 مگابایت
هارد دیسک » 35 گیگابایت SSD
پردازنده » 3 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 4 گیگ Nvme آلمان

رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 55 گیگابایت Nvme
پردازنده » 5 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 6 گیگ Nvme آلمان

رم » 6192 مگابایت
هارد دیسک » 65 گیگابایت SSD
پردازنده » 7 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 8 گیگ Nvme آلمان

رم » 8192 مگابایت
هارد دیسک » 85 گیگابایت Nvme
پردازنده »7 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر