سرور ovh فرانسه (Nvme)

سرور 1گیگ فرانسه (Nvme)

کانفیگ رایگان سی پنل و دایرکت ادمین
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • پورت 1گیگابایت
 • سی پیو اختصاصی دو گیگاهرتز دوهسته
 • هارد 35گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • دایرکت ادمین رایگان دارد
 • دیتاسنتر : franch فرانسهOHV
سرور 2گیگ فرانسه (Nvme)

کانفیگ رایگان سی پنل و دایرکت ادمین
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • رم اختصاصی 2گیگابایت
 • سی پیو اختصاصی دو گیگاهرتز چهار هسته
 • هارد 50گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت 1گیگابایت
 • دایرکت ادمین رایگان دارد
 • دیتاسنتر : franch فرانسهOHV
سرور 4گیگ فرانسه (Nvme)

کانفیگ رایگان سی پنل و دایرکت ادمین
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • رم اختصاصی 4گیگابایت
 • سی پیو اختصاصی چهار گیگاهرتز چهار هسته
 • هارد 100گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت 1گیگابایت
 • دایرکت ادمین رایگان دارد
 • دیتاسنتر : franch فرانسهOHV
سرور 6گیگ فرانسه (Nvme)

کانفیگ رایگان سی پنل و دایرکت ادمین
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • رم اختصاصی 6گیگابایت
 • سی پیو اختصاصی پنج گیگاهرتز چهار هسته
 • هارد 200گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت 1گیگابایت
 • دایرکت ادمین رایگان دارد
 • دیتاسنتر : franch فرانسهOHV
سرور 8گیگ فرانسه (Nvme)

کانفیگ رایگان سی پنل و دایرکت ادمین
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • رم اختصاصی 8گیگابایت
 • سی پیو اختصاصی شش گیگاهرتز ده هسته
 • هارد 190گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پورت 1گیگابایت
 • دایرکت ادمین رایگان دارد
 • دیتاسنتر : franch فرانسهOHV