هاست دانلود

هاست دانلود 5 گیگ

فضا » 5 گیگ
پهنای باند » 100 گیگ
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel

هاست دانلود 15 گیگ

فضا » 15 گیگ
پهنای باند » 500 گیگ
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel

هاست دانلود 35 گیگ

فضا » 35 گیگ
پهنای باند » 1 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel

هاست دانلود 80 گیگ

فضا » 80 گیگ
پهنای باند » 1 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel

هاست دانلود 100 گیگ

فضا » 100 گیگ
پهنای باند » 2 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel

هاست دانلود 160 گیگ

فضا » 160 گیگ
پهنای باند » 3 ترابایت
پارک دامین » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
:cpanel