سرور مجازی آلمان (Ssd)

سرور 1 گیگ SSD آلمان

رم » 1024 مگابایت
هارد دیسک » 20 گیگابایت SSD
پردازنده » 1 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 2 گیگ SSD آلمان

رم » 2048 مگابایت
هارد دیسک » 30 گیگابایت SSD
پردازنده » 2 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 3 گیگ SSD آلمان

رم » 3072 مگابایت
هارد دیسک » 35 گیگابایت SSD
پردازنده » 3 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 4 گیگ SSD آلمان

رم » 4096 مگابایت
هارد دیسک » 45 گیگابایت SSD
پردازنده » 4 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 6 گیگ SSD آلمان

رم » 6192 مگابایت
هارد دیسک » 55 گیگابایت SSD
پردازنده » 5 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 8 گیگ SSD آلمان

رم » 8192 مگابایت
هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD
پردازنده »7 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 12 گیگ SSD آلمان

رم » 12288مگابایت
هارد دیسک » 100 گیگابایت SSD
پردازنده »9 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر
سرور 16 گیگ SSD آلمان

رم » 16384 مگابایت
هارد دیسک » 150 گیگابایت SSD
پردازنده »12 هسته
سیستم عامل » به انتخاب کاربر می باشد
پورت » 1 گیگابیت

  • german دیتا سنتر » هتزنر