ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

برای دریافت اطلاعات و یا بررسی مشکلات فنی خود از این بخش استفاده نمایید.

 سوالات پیش از خرید

سوالات خود در مورد خدمات هاستک را در این بخش مطرح نمایید.

 طراحی سایت و بهینه سازی

سوالات خود را راجب به طراحی و بهینه سازی وبسایت در این بخش اعلام نمایید

 نصب و راه اندازی

این دپارتمان مربوط به بخش نصب و راه اندازی هاستک میباشد

 مالی

این دپارتمان مربوط به بخش مالی هاست است